Industri Pekasam

pekasam1

Pekasam merupakan makanan eksotik yang menjadi identiti Lenggong. Makanan tradisi ini dihasilkan daripada ikan air tawar seperti Loma, Sepat dan Tilapia. Tempat perusahaan ikan pekasam di Lenggong termasuklah di sekitar kawasan Tasik Raban, Kampung Pengkalan Ikan, Kampung Cherakoh, Kampung Luat dan Kampung Beng. Pengusaha pekasam ini dibimbing oleh pihak Jabatan Pertanian dan Jabatan Perikanan. Pekasam Lenggong telah dipasarkan ke seluruh negara dan mempunyai nilai komersial yang tinggi. Pembukaan Pusat Pengembangan Teknologi Perikanan Lenggong telah menambah baik dan mengkoordinasi perusahaan pekasam secara lebih efisien.

Back to Top