Ladang Rusa

ladangrusa

Terdapat enam padang ragut rusa di Lenggong dan salah satunya kepunyaan Jabatan Veterinar yang terletak di Sumpitan dan bersedia dilawati oleh pengunjung. Secara keseluruhan terdapat 89 individu yang terlibat dalam penternakan rusa di Lenggong melibatkan keluasan 150 hektar. Pencapaian pengeluaran pada 2009 adalah sebanyak 1,789 ekor.

Back to Top